วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-1045 หมายเลขครุภัณฑ์ 005-57-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บพ 9589 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ ข้างถนนสายดอนยาง-ปากพลี หมู่ที่ 2 ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ ข้างถนนสายดอนยาง-ปากพลี หมู่ที่ 2 ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 7 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทองและโรงเรียนบ้านหนองชะอม ประจำเดือนสิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมน้ำดื่มไม่มีแอลกอฮอล์โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
ซื้อเทียนพร้อมตกแต่งดอกไม้โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างรั้วที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง