วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ม.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บ ๙๑๕๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-0982 หมายเลขครุภัณฑ์ 005-57-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทองและโรงเรียนบ้านหนองชะอม ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนทรุดตัวและซ่อมแซมผิวถนน ถนนสายคลองยางสามัคคี 4-7 หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องพ่นยา 3 สูบ พร้อมมอเตอร์ สายแรงดันสูง หัวฉีดแรงดันสูง สำหับล้างรถ และพ่นยาได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาติดตั้งไดร์ปั๊มน้ำและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างรอบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทองและโรงเรียนบ้านหนองชะอม ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-62-0023 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี(LED TV) แบบ SMART TV ขนาด 75 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง