วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ย. 2563
จ้างเหมาเต็นท์ผ้าใบและเก้าอี้ โครงการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งการบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า รัชกาลที่ 1-9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียน ที่ 1/2563 เดือน พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทองและโรงเรียนบ้านหนองชะอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดินทองประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิดภายนอกอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายรับ-ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ แบบปีต่อปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดินทองประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดินทองประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนทรุดตัว (ไหล่ทาง) ถนนสายดอนยาง-ปากพลี หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง