วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ธ.ค. 2562
ซื้อ(1)จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งแบบจักรยานเอนปั่น (2) จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งแบบจักรยานนั่งปั่นออกกำลังกายขา(3)จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งแบบเครื่องโยกแขน-ขา-สะโพก (4) จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งแบบบริหารหัวไหล่และขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี(LED TV) ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 32 นิ้ว พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งและเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซ่มบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5920 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
ซื้อโซฟาหนัง 3 ที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 1,900 x 750 x 700 มม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดินทองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างเหมาเต็นท์ผ้าใบและเก้าอี้ โครงการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งการบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร(รัชกาลที่ 9) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
ซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า๑๙นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง