วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องชั่งแบบดิจิตอลขนาด 300 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ขนาด 200 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซื้อ(1) จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งแบบซิทอัพลดหน้าท้อง (2) จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งแบบบริหารข้อสะโพกแบบคู่ (3)จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งแบบบริหารแขน ขา หน้าท้อง (4) จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งแบบบริหารแขน หน้าอก ไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษากล้อง CCTV จุดที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บ9150 ปจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
ซื้อแบตเตอรี่พร้อมเปลี่ยนสำหรับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บพ 9589 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
จ้างเหมาประดับไฟแสงสว่างบริเวณสามแยกตลาดผลไม้หนองชะอม ถนนสุวรรณศร กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
จ้างเหมาทาสีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดินทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตรสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง