วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานหมึกเครื่องถ่ายเอกสารสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องชั่งแบบดิจิตอลขนาด 300 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ขนาด 200 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซื้อ(1) จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งแบบซิทอัพลดหน้าท้อง (2) จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งแบบบริหารข้อสะโพกแบบคู่ (3)จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งแบบบริหารแขน ขา หน้าท้อง (4) จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งแบบบริหารแขน หน้าอก ไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษากล้อง CCTV จุดที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บ9150 ปจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
ซื้อแบตเตอรี่พร้อมเปลี่ยนสำหรับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บพ 9589 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
จ้างเหมาประดับไฟแสงสว่างบริเวณสามแยกตลาดผลไม้หนองชะอม ถนนสุวรรณศร กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง