วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ส.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดินทองประจำเดือน สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
จ้างปรับปรุงเสียงตามสายและขยายเขตเสียงตามสายภายในตำบลโคกไม้ลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
โครงการปรับปรุงถนนทรุดตัว (ไหล่ทาง) ถนนเรียบคลองยาง หมู่ที่ 1 จำนวน 2 จุด และโครงการปรับปรุงถนนทรุดตัว (ไหล่ทาง) ถนนคลองยางสามัคคี 4-7 หมู่ที่ 7 จำนวน 2 จุด ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
31  ก.ค. 2562
จ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายประชานิมิตร หมู่ที่ 7 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 93 เมตร หนา 0.00-0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 372 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพสถานที่ก่อสร้าง ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนทรุดตัว (ไหล่ทาง) ถนนเรียบคลองยาง หมู่ที่ 1 จำนวน 2 จุด และโครงการปรับปรุงถนนทรุดตัว (ไหล่ทาง) ถนนคลองยางสามัคคี 4-7 หมู่ที่ 7 จำนวน 2 จุด ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษา รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-0982 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
จ้างเหมาประดับไฟแสงสว่างบริเวณสามแยกตลาดผลไม้หนองชะอม ถนนสุวรรณศร กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมน้ำดื่มโครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายประชานิมิตร หมู่ที่ 7 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 93 เมตร หนา 0.00 - 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 372 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพสถานที่ก่อสร้าง ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) จำนวน 1 โครงการ
1  ก.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดินทองประจำเดือน กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง