วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ม.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารเด็กและผู้ปกครองที่มาร่วม โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
จ้างเหมาเต็นท์เต็นท์ผ้าใบพร้อมรื้อถอน โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
จ้างเหมาตรวจเช็คระยะทางรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 9589 หมายเลขครุภัณฑ์ 003?59?0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษา รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-0982 หมายเลขครุภัณฑ์ 005-43-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล กำหนดการชำระภาษีประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษา รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-1045 หมายเลขครุภัณฑ์ 005-57-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
จ้างเหมาเต็นท์ผ้าใบและเก้าอี้ โครงการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
จัดซื้ออุปกรณ์โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดินทองจำนวน ๑ ชุด
20  พ.ย. 2561
ซื้ออุปกรณ์โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดินทองจำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย เลียบคลองยาง หมู่ที่ 1