วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2561 สำหรับโรงเรียนวัดท้าวอู่ทองและโรงเรียนบ้านหนองชะอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตเสียงตามสายภายในตำบลโคกไม้ลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
จ้างเหมาตรวจเช็คระยะทางและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5920 หมายเลขครุภัณฑ์ 001-47-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เครื่องแบบ อปพร.พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมน้ำดื่ม โครงการแข่งขันกีฬาตำบลโคกไม้ลายสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุการศึกษา แผ่นพื้นโฟมกันกระแทกและกันลื่นยางพาราในร่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อยางรถบรรทุกขยะพร้อมเปลี่ยนสำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-1045 ปจ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-57-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
จ้างเหมาตรวจเช็คระยะทาง รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-1045 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ผงหมึกเครื่องพิมพ์ส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง