ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำหมู่บ้านดวง ประทีป หมู่ที่ ๗ วางท่อคสล.ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว ๔๕๕ เมตร ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอ เมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อ [ 23 พ.ค. 2567 ]
........................................................................................
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำหมู่บ้านดวงประทีป หมู่ที่ ๗ วางท่อคสล.ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว ๔๕๕ เมตร ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตา [ 9 พ.ค. 2567 ]
........................................................................................
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแนวกันน้ำคสล.ข้างถนนสายเลียบริมคลองยาง หมู่ที่ ๑ ยาว ๙๖๓ เมตร หนาเฉลี่ย๐.๑๐ เมตร ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อม ป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อ [ 26 มี.ค. 2567 ]
........................................................................................
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายชวด พัฒนา หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตรม. ไ [ 23 ก.พ. 2567 ]
........................................................................................