องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.khokmailai.go.th

 
 

 

 

  เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปี 2568[วันที่ 2024-06-04][ผู้อ่าน 9]
 
  พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปี 2567[วันที่ 2024-03-01][ผู้อ่าน 43]
 
  โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนจริยธรรมขององ...[วันที่ 2024-02-29][ผู้อ่าน 65]
 
  สำรวจการจัดทำถังขยะเปียกของครัวเรือนในเขตพื้นที่ อ...[วันที่ 2024-02-08][ผู้อ่าน 57]
 
  โครงการฝึกอบรมศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในสั...[วันที่ 2024-01-19][ผู้อ่าน 40]
 
  มตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดยาว ป...[วันที่ 2023-12-22][ผู้อ่าน 30]
 
  การลดใช้พลังงาน[วันที่ 2023-10-26][ผู้อ่าน 12]
 
  การลดใช้พลังงาน[วันที่ 2023-10-26][ผู้อ่าน 12]
 
  กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก[วันที่ 2023-09-25][ผู้อ่าน 44]
 
  ลงพื้นที่เยี่ยม ติดตามผล และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค...[วันที่ 2023-09-13][ผู้อ่าน 69]
 
  กิจกรรมเพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับ...[วันที่ 2023-05-31][ผู้อ่าน 63]
 
  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบ...[วันที่ 2023-04-24][ผู้อ่าน 84]
 

หน้า 1|2|3|4|5