องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.khokmailai.go.th

 
 

 

 

  ลงพื้นที่เยี่ยม ติดตามผล และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค...[วันที่ 2023-09-13][ผู้อ่าน 18]
 
  การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน[วันที่ 2023-06-30][ผู้อ่าน 31]
 
  ขั้นตอนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน[วันที่ 2023-06-30][ผู้อ่าน 25]
 
  กิจกรรมเพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับ...[วันที่ 2023-05-31][ผู้อ่าน 24]
 
  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบ...[วันที่ 2023-04-24][ผู้อ่าน 40]
 
  พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ[วันที่ 2023-04-03][ผู้อ่าน 47]
 
  QR code แบบวัด EIT แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส...[วันที่ 2023-03-20][ผู้อ่าน 43]
 
  ประชาคมตำบลโคกไม้ลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566[วันที่ 2023-03-01][ผู้อ่าน 56]
 
  การมีส่วนร่วมเพื่อจัดทำแผนเสริมสร้างความมั่งคง มั่...[วันที่ 2023-02-24][ผู้อ่าน 52]
 
  การลงพื้นที่เพื่อจัดทำถังขยะเปียกและทวนสอบการจัดทำ...[วันที่ 2023-02-24][ผู้อ่าน 29]
 
  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปี พ.ศ. 2566[วันที่ 2023-01-13][ผู้อ่าน 46]
 
  Kick Off โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครอ...[วันที่ 2022-12-22][ผู้อ่าน 25]
 

หน้า 1|2|3|4