องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.khokmailai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 71 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 24 พ.ย. 2565 ]8
2 ประชาสัมพันธ์ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 [ 14 ก.ย. 2565 ]49
3 เชิญชวนประชาชนจิตอาสาทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา “ปราจีนบุรีเมืองสะอาด” [ 26 ก.ค. 2565 ]76
4 ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งการบรรพชาอุปสมบท 90 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระพบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณลานวัดป่ามะไฟ [ 26 ก.ค. 2565 ]71
5 การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองปราจีนบุรี [ 11 ก.ค. 2565 ]89
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 21 เม.ย. 2565 ]118
7 ประชาสัมพันธ์ เรื่องแจ้งเลื่อนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย [ 30 มี.ค. 2565 ]105
8 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายหยุดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 24-25มี.ค65 [ 24 มี.ค. 2565 ]113
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เรื่องประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565(ภ.ด.ส.1) [ 14 ม.ค. 2565 ]164
10 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ ITA 2564 [ 20 ธ.ค. 2564 ]75
11 รายงานผลการวิเคราะห๋ ITA 2564 [ 10 ธ.ค. 2564 ]85
12 รายงานแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 6 ธ.ค. 2564 ]62
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 [ 25 พ.ย. 2564 ]181
14 ผลประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2564 [ 11 ต.ค. 2564 ]134
15 : โครงการยกย่องเชิดชูเคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน [ 7 ต.ค. 2564 ]59
16 รายงานผลการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]71
17 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2564 ]54
18 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 ส.ค. 2564 ]216
19 การประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานหน่วยงานของรัฐ [ 5 ก.ค. 2564 ]197
20 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy [ 23 มิ.ย. 2564 ]55
 
หน้า 1|2|3|4