องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.khokmailai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 54 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 21 เม.ย. 2565 ]12
2 ประชาสัมพันธ์ เรื่องแจ้งเลื่อนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย [ 30 มี.ค. 2565 ]21
3 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายหยุดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 24-25มี.ค65 [ 24 มี.ค. 2565 ]27
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เรื่องประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565(ภ.ด.ส.1) [ 14 ม.ค. 2565 ]78
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 [ 25 พ.ย. 2564 ]104
6 ผลประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2564 [ 11 ต.ค. 2564 ]53
7 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 ส.ค. 2564 ]142
8 การประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานหน่วยงานของรัฐ [ 5 ก.ค. 2564 ]120
9 แจ้งข่าว ขณะนี้รถบรรทุกขยะมูลฝอยคันใหญ่เสีย อยู่ระหว่างซ่อม ตอนนี้ใช้รถขยะคันเล็กเก็บขยะแทน อาจจะเก็บช้าหน่อย ทางอบต.โคกไม้ลาย ขออภัยในความไม่สะดวก [ 10 มิ.ย. 2564 ]125
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]125
11 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 2 มี.ค. 2564 ]115
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ [ 23 ก.พ. 2564 ]115
13 รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 4 อัตรา [ 28 ม.ค. 2564 ]120
14 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เรื่องตรวจสอบแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) [ 11 ม.ค. 2564 ]116
15 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย ขอชลอการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั้งเจ็ดหมู่บ้าน [ 7 ม.ค. 2564 ]120
16 เชิญร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 9 ธันวาคม 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]103
17 ประกาศว่าด้วยข้อบัคับหรือวินัยพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 12 ต.ค. 2563 ]104
18 รายงานผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]108
19 : โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม [ 2 ต.ค. 2563 ]105
20 เชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้ารับฟังการประชุมเพื่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 10 ส.ค. 2563 ]111
 
หน้า 1|2|3