องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.khokmailai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ยกเลิกประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 4 ก.พ. 2563 ]10
2 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา [ 31 ม.ค. 2563 ]13
3 คู่มือบริการประชาชนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 1 ต.ค. 2562 ]25
4 คู่มือการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุผ่านสถานบันการเงินของรัฐ ธนาคารพาณิชย์ และคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด [ 21 ธ.ค. 2561 ]81
5 รายงานผลตรวจสอบการประเมิน LPA [ 11 ต.ค. 2561 ]54
6 ผลการตรวจสอบความพึงพอใจของประชาชน [ 24 ก.ย. 2561 ]49
7 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง [ 23 เม.ย. 2561 ]90
8 ประกาศผลการคัดเลือกและเลือกสรรพนักงานจ้าง [ 23 มี.ค. 2561 ]101
9 ประกาศรายชื่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและวันทำงาน นักเรียน นักศึกษา ทำงานระหว่างปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 19 มี.ค. 2561 ]80
10 รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานระหว่างปิดภาคเรียน [ 28 ก.พ. 2561 ]82
11 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา [ 28 ก.พ. 2561 ]89
12 ประกาศรับมัครเด็กเล็กที่มีอายุระหว่าง 2-3 ปี เพื่อเข้ารับการเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดินทอง ประจำปีการศึกษา 2561 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561 ในวันเวลาราชการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดินทอง [ 1 ก.พ. 2561 ]85
13 ทดสอบประชาสัมพันธ์ [ 28 ธ.ค. 2560 ]72
14 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 [ 1 พ.ย. 2560 ]95
15 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน [ 23 ต.ค. 2560 ]74
16 ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 [ 29 ก.ย. 2560 ]77
17 รายการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 [ 31 ส.ค. 2560 ]86
18 รายการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 [ 17 ส.ค. 2560 ]79
19 แผนผังกระบวนการจัดการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ [ 3 ก.ค. 2560 ]84
20 แผ่นพับยาเสพติค [ 5 มิ.ย. 2560 ]78
 
หน้า 1|2