องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.khokmailai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เรื่องการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต [ 1 พ.ค. 2563 ]22
2 ยกเลิกประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 4 ก.พ. 2563 ]38
3 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา [ 31 ม.ค. 2563 ]45
4 คู่มือบริการประชาชนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 1 ต.ค. 2562 ]48
5 คู่มือการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุผ่านสถานบันการเงินของรัฐ ธนาคารพาณิชย์ และคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด [ 21 ธ.ค. 2561 ]107
6 รายงานผลตรวจสอบการประเมิน LPA [ 11 ต.ค. 2561 ]83
7 ผลการตรวจสอบความพึงพอใจของประชาชน [ 24 ก.ย. 2561 ]75
8 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง [ 23 เม.ย. 2561 ]114
9 ประกาศผลการคัดเลือกและเลือกสรรพนักงานจ้าง [ 23 มี.ค. 2561 ]127
10 ประกาศรายชื่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและวันทำงาน นักเรียน นักศึกษา ทำงานระหว่างปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 19 มี.ค. 2561 ]120
11 รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานระหว่างปิดภาคเรียน [ 28 ก.พ. 2561 ]107
12 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา [ 28 ก.พ. 2561 ]112
13 ประกาศรับมัครเด็กเล็กที่มีอายุระหว่าง 2-3 ปี เพื่อเข้ารับการเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดินทอง ประจำปีการศึกษา 2561 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561 ในวันเวลาราชการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดินทอง [ 1 ก.พ. 2561 ]114
14 ทดสอบประชาสัมพันธ์ [ 28 ธ.ค. 2560 ]213
15 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 [ 1 พ.ย. 2560 ]118
16 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน [ 23 ต.ค. 2560 ]95
17 ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 [ 29 ก.ย. 2560 ]99
18 รายการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 [ 31 ส.ค. 2560 ]111
19 รายการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 [ 17 ส.ค. 2560 ]101
20 แผนผังกระบวนการจัดการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ [ 3 ก.ค. 2560 ]106
 
หน้า 1|2