องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.khokmailai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุผ่านสถานบันการเงินของรัฐ ธนาคารพาณิชย์ และคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด [ 21 ธ.ค. 2561 ]54
2 รายงานผลตรวจสอบการประเมิน LPA [ 11 ต.ค. 2561 ]27
3 ผลการตรวจสอบความพึงพอใจของประชาชน [ 24 ก.ย. 2561 ]27
4 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง [ 23 เม.ย. 2561 ]64
5 ประกาศผลการคัดเลือกและเลือกสรรพนักงานจ้าง [ 23 มี.ค. 2561 ]73
6 ประกาศรายชื่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและวันทำงาน นักเรียน นักศึกษา ทำงานระหว่างปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 19 มี.ค. 2561 ]54
7 รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานระหว่างปิดภาคเรียน [ 28 ก.พ. 2561 ]54
8 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา [ 28 ก.พ. 2561 ]59
9 ประกาศรับมัครเด็กเล็กที่มีอายุระหว่าง 2-3 ปี เพื่อเข้ารับการเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดินทอง ประจำปีการศึกษา 2561 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561 ในวันเวลาราชการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดินทอง [ 1 ก.พ. 2561 ]56
10 ทดสอบประชาสัมพันธ์ [ 28 ธ.ค. 2560 ]51
11 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 [ 1 พ.ย. 2560 ]56
12 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน [ 23 ต.ค. 2560 ]53
13 ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 [ 29 ก.ย. 2560 ]52
14 รายการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 [ 31 ส.ค. 2560 ]57
15 รายการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 [ 17 ส.ค. 2560 ]55
16 แผนผังกระบวนการจัดการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ [ 3 ก.ค. 2560 ]55
17 แผ่นพับยาเสพติค [ 5 มิ.ย. 2560 ]56
18 รายการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 [ 1 มิ.ย. 2560 ]50
19 รายการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 [ 29 มี.ค. 2560 ]56
20 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ฉบับ พ.ศ.2560-2562 [ 1 มิ.ย. 2559 ]47