องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.khokmailai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 48 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 ส.ค. 2564 ]24
2 การประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานหน่วยงานของรัฐ [ 5 ก.ค. 2564 ]20
3 แจ้งข่าว ขณะนี้รถบรรทุกขยะมูลฝอยคันใหญ่เสีย อยู่ระหว่างซ่อม ตอนนี้ใช้รถขยะคันเล็กเก็บขยะแทน อาจจะเก็บช้าหน่อย ทางอบต.โคกไม้ลาย ขออภัยในความไม่สะดวก [ 10 มิ.ย. 2564 ]20
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]24
5 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 2 มี.ค. 2564 ]19
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ [ 23 ก.พ. 2564 ]19
7 รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 4 อัตรา [ 28 ม.ค. 2564 ]19
8 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เรื่องตรวจสอบแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) [ 11 ม.ค. 2564 ]19
9 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย ขอชลอการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั้งเจ็ดหมู่บ้าน [ 7 ม.ค. 2564 ]20
10 เชิญร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 9 ธันวาคม 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]17
11 ประกาศว่าด้วยข้อบัคับหรือวินัยพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 12 ต.ค. 2563 ]17
12 รายงานผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]18
13 : โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม [ 2 ต.ค. 2563 ]18
14 เชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้ารับฟังการประชุมเพื่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 10 ส.ค. 2563 ]18
15 คูมือการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ITA ประจำปี 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]17
16 คูมือการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ITA ประจำปี 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]18
17 คูมือการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ITA ประจำปี 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]18
18 คูมือการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ITA ประจำปี 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]17
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เรื่องการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต [ 1 พ.ค. 2563 ]22
20 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา [ 25 ก.พ. 2563 ]19
 
หน้า 1|2|3