องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.khokmailai.go.th
 
 
 
  โครงการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งการบรรพชาอุปสมบทถวาย...
      

โคร...

  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการรีไซเคิลกล...
      

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มเพื่อสิ่งแวดล้อม

  3 สิงหาคม 2563 นายกปราโมช สิงหกุลและคณะผู้บริหาร ...
      

3 สิงหาคม 2563 นายกปราโมช สิงหกุลและคณะผู้บริหาร  ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมโครงการสร้างเสริมเค...

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สารคดีพิพิธภัณฑ์ฯ อภัยภูเบศร
 
 

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2560