องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.khokmailai.go.th
 
 
 
  No Gift Policy
  การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 โครงการวางและจัดทำผัง...
  กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรองค์การบริหารส่วนตำ...
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ตำบลโคกไม้ลาย ร่วมกิจกรรมงงาน "นิทรรศการ ตามรอยพ่อ" หน้าอำเภอเมืองปราจีนบุรี
 
 

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2560