องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.khokmailai.go.th

 
   
 

 

 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2560
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทร 037-218-326 / โทรสาร 037-218-326
EMAIL : admin@khokmailai.go.th

© copyright 2023 design by Timesmediawebdesign