องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.khokmailai.go.th
 
 
 
  โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
      

โคร...

  กำหนดการชำระภาษีประจำปี 2563
      

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

  โครงการอบรมให้ความรู้กับประชาชน ทำสบู่ แชมพูสระผม ...
      
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สารคดีพิพิธภัณฑ์ฯ อภัยภูเบศร
 
 

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2560