องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.khokmailai.go.th
 
 
 
  โครงการอบรมให้ความรู้กับประชาชน ทำสบู่ แชมพูสระผม ...
      
  กิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2562
      
  กำหนดการชำระภาษี ประจำปี 2562
      

กำหนดการชำระภาษี ประจำปี 2562

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
สารคดีพิพิธภัณฑ์ฯ อภัยภูเบศร
ตำบลโคกไม้ลาย ร่วมกิจกรรมงงาน "นิทรรศการ ตามรอยพ่อ" หน้าอำเภอเมืองปราจีนบุรี
 
 

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2560