องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.khokmailai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2560

สภา อบต.


นายประทุม ลำเจียก
ประธานสภาอบต.

นายสมโชค  พิกุลเงิน -ว่าง-
รองประธานสภาอบต. เลขานุการสภาอบต.  นายชาญชัย ตันกูล ว่าง นางนงเยาว์  ละมูล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2


นางสมนึก  พุกชุม นายนพดล  ซิ้มประเสริฐ ว่าง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4


นางเฉลิม  ช้างขนุน นายประจวบ  รักหน้าที่ นายทองหล่อ  รักหน้าที่ นายลิขิต สีหนาท
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
     
-ว่าง- -ว่าง-    
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7