องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.khokmailai.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ปี 2563 [ 31 ม.ค. 2563 ]238
2 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ปี 2563 [ 29 พ.ย. 2562 ]227
3 ระวางที่ดินตำบลโคกไม้ลาย [ 1 ต.ค. 2562 ]233
4 ข้อบังคับตำบลเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2542 [ 1 ม.ค. 2562 ]238
5 ข้อบังคับตำบล เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2542 [ 1 ม.ค. 2562 ]241
6 ข้อบังคับตำบล เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2543 [ 1 ม.ค. 2562 ]234