องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.khokmailai.go.th

 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร [ 20 เม.ย. 2565 ]87
2 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 20 เม.ย. 2565 ]88
3 ขั้นตอนการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 20 เม.ย. 2565 ]88
4 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 20 เม.ย. 2565 ]84
5 ภาษีป้าย [ 19 เม.ย. 2565 ]85
6 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 19 เม.ย. 2565 ]82
7 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน200ตรม. [ 19 เม.ย. 2565 ]80
8 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 19 เม.ย. 2565 ]80
9 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปี 2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]84