องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.khokmailai.go.th

 
 
คู่มือประชาชน


แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปี 2565

    รายละเอียดข่าว

 

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปี 2565


    เอกสารประกอบ

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง