องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.khokmailai.go.th

 
 
คู่มือประชาชน


ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร

    รายละเอียดข่าว

ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร

     เอกสารประกอบ

ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง