องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.khokmailai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2560

สถานที่ท่องเที่ยว

   

ประวัติความเป็นมาของวัดโดยสังเขป

วัดป่ามะไฟ ตั้งอยู่หมู่ 4 ตำบลโคกไม้ลายอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี เดิมชื่อ "วัดอุดมผล" ชาวบ้านเรียก วัดนอก ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2487 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดป่ามะไฟเนื่องจากในละแวกนั้นมีต้นมะไฟขึ้นหนาแน่น

วัดนี้สันนิฐานว่าสร้างขึ้นประมาณ 600 ปี จากหลักฐานขุดพบชิ้นส่วนพระพุทธรูปแกะสลักด้วยหินทรายเหมือนกับพระพุทธรูปที่วัดพุทไธสวรรค์ซึ่งสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองนอกจากนี้ยังพบวิหารเล็กทรงเครื่องแต่หากพังเหลือเพียงกำแพงเท่านั้น............................<<อ่านต่อ>>


วัดท้าวอู่ทอง

วัดท้าวอู่ทอง เป็นวัดเก่าแก่ก่อสร้างสมัยกรุงศรีอยุธยาในสมัยพระเจ้าอู่ทอง
มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 4 องค์ ประทับนั่งหันหลังชนกัน เป็นศิลปะแปลกตาน่าเลื่อมใสศรัทธา
............................<<อ่านต่อ>>