องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.khokmailai.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 21 เม.ย. 2563 ]6
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 17 มี.ค. 2563 ]5
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 18 ก.พ. 2563 ]22
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)ประจำเดือนธันวาคม 2562 [ 21 ม.ค. 2563 ]16
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 20 ธ.ค. 2562 ]22
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)ประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 27 พ.ย. 2562 ]18
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)ประจำเดือนกันยายน 2562 [ 2 ต.ค. 2562 ]21
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)ประจำเดือนสิงหาคม 2562 [ 10 ก.ย. 2562 ]20
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 [ 15 ส.ค. 2562 ]19
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)ประจำเดือนมิถุนายน 2562 [ 9 ก.ค. 2562 ]18
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑)ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]58
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑)ประจำเดือนเมษายน 2562 [ 23 พ.ค. 2562 ]62
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑)ประจำเดือนมีนาคม 2562 [ 19 เม.ย. 2562 ]51
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑)ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 20 มี.ค. 2562 ]61
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑)ประจำเดือนมกราคม 2562 [ 28 ก.พ. 2562 ]53
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑)ประจำเดือนธันวาคม 2561 [ 18 ม.ค. 2562 ]63
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑)ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 [ 24 ธ.ค. 2561 ]61
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 15 พ.ย. 2561 ]105