องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.khokmailai.go.th

 
 
การประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]49
2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 มิ.ย. 2565 ]107
3 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2563) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 25 ม.ค. 2564 ]226
4 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 [ 16 ธ.ค. 2562 ]253
5 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2) 1 เมษายน 2560 -30 กันยายน 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]245
6 รายงานตอดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ไตามาสที่1-2 ปี2561 [ 30 มี.ค. 2561 ]246