องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.khokmailai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เรื่องผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ.2562) [ 14 ม.ค. 2563 ]9
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เรื่องผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน พ.ศ.2562) [ 2 ต.ค. 2562 ]30
3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]27
4 การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน [ 19 ก.ค. 2562 ]46
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เรื่องผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน พ.ศ.2562) [ 3 ก.ค. 2562 ]46
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เรื่องผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม ถึง มีนาคม พ.ศ.2562) [ 30 เม.ย. 2562 ]80
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายประชานิมิตร หมู่ที่ ๗ กว้าง ๐.๐๐-๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๑ เมตร หนา ๐.๐๐-๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๔ ตร.ม. ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร [ 27 มี.ค. 2562 ]86
8 ประกาศโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายประชานิมิตร หมู่ที่ 7 กว้าง 0.00 – 4.00 เมตร ยาว 281 เมตร หนา 0.00 - 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 1,124 ตร.ม. ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบท [ 13 มี.ค. 2562 ]84
9 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี เป็นกระบะสำเร็จรูป จำนวน 1 คัน [ 25 ก.ค. 2561 ]78
10 ประกาศ e-bidding จัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี เป็นกระบะสำเร็จรูป จำนวน 1 คัน [ 13 ก.ค. 2561 ]76
11 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด) จำนวน 1 โครงการ [ 28 มิ.ย. 2561 ]74
12 ประกาศโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย พร้อมป้ายโครงการ )รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) [ 18 มิ.ย. 2561 ]69
13 เอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) [ 18 มิ.ย. 2561 ]75
14 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเลียบคลองยาง หมู่ที่ 1 [ 21 พ.ค. 2561 ]70
15 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเลียบคลองยาง หมู่ที่ 2 [ 21 พ.ค. 2561 ]73
16 ประกาศ e-bidding โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเลียบริมคลองยาง หมู่ที่ 1 กว้าง 0.00 – 4.00 เมตร ยาว 262 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 1,048 ตร.ม. ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายโค [ 2 พ.ค. 2561 ]70
17 ประกาศ(e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายย่าเจียว หมู่ที่ 2 กว้าง 0.00 – 4.00 เมตร ยาว 262 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 1,048 ตร.ม. ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายโครงการ [ 2 พ.ค. 2561 ]75
18 ประกาศ อบต.โคกไม้ลายเรื่องผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพัฒนาชุมชน หมู่ที่ 4 กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.00-0.15 เมตร ยาว 540 เมตร ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ [ 30 มี.ค. 2561 ]73
19 ประกาศ อบต.โคกไม้ลายเรื่องผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัสคอนกรีต ถนนเต็มพัฒนา หมู่ที่ 1 กว้าง 4.90 เมตร หนา 0.00-0.05 เมตร ยาว 1,187 เมตร ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดต [ 30 มี.ค. 2561 ]72
20 ประกาศ อบต.โคกไม้ลายเรื่องผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนทสปช. หมู่ที่ 7 กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.00-0.05 เมตร ยาว 694 เมตร ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแ [ 29 มี.ค. 2561 ]74
 
หน้า 1|2