องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.khokmailai.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 53 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2567 [ 9 เม.ย. 2567 ]0
2 รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณไตรมาส 1-2 ประจำปี 2567 [ 9 เม.ย. 2567 ]0
3 รายงานสรุปแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่3 ปี2567 [ 9 เม.ย. 2567 ]0
4 ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 15 ก.พ. 2567 ]2
5 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 ก.พ. 2567 ]1
6 รายงานสรุปแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่2 ปี2567 [ 5 ม.ค. 2567 ]2
7 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 [ 19 ธ.ค. 2566 ]2
8 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 30 พ.ย. 2566 ]9
9 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ปี 2566 [ 27 พ.ย. 2566 ]2
10 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน กันยายน 2566 [ 15 พ.ย. 2566 ]2
11 รายงานสรุปแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่1 ปี2567 [ 6 ต.ค. 2566 ]1
12 ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]2
13 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 18 ก.ค. 2566 ]22
14 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2566 [ 14 ก.ค. 2566 ]3
15 รายงานสรุปแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่4 ปี2566 [ 5 ก.ค. 2566 ]2
16 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]30
17 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]1
18 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2566 [ 11 เม.ย. 2566 ]1
19 รายงานสรุปแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่3 ปี2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]1
20 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 มี.ค. 2566 ]35
21 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2565) [ 11 ม.ค. 2566 ]51
22 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]2
23 รายงานสรุปแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่2 ปี2566 [ 6 ม.ค. 2566 ]2
24 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน กันยายน 2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]2
25 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 ธ.ค. 2565 ]3
26 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ปี 2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]2
27 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 พ.ย. 2565 ]4
28 ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 [ 14 ต.ค. 2565 ]2
29 รายงานสรุปแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่1 ปี2566 [ 5 ต.ค. 2565 ]1
30 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2565 [ 17 ส.ค. 2565 ]1
31 รายงานสรุปแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่4 ปี2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]2
32 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2565 [ 2 มิ.ย. 2565 ]1
33 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ปี 2564 [ 17 พ.ค. 2565 ]1
34 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1-2 ปี 2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]2
35 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 20 เม.ย. 2565 ]160
36 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปี 2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]173
37 รายงานสรุปแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่3 ปี2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]3
38 รายงานสรุปแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่2 ปี2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]3
39 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]122
40 รายงานสรุปแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่1 ปี2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]0
 
หน้า 1|2