องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.khokmailai.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 20 เม.ย. 2565 ]97
2 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปี 2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]105
3 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]84
4 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 2564) [ 7 เม.ย. 2564 ]168
5 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 22 ธ.ค. 2563 ]183
6 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2563) [ 30 ก.ย. 2563 ]186
7 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (1ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562) [ 14 ก.พ. 2563 ]170
8 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 16 ธ.ค. 2562 ]186
9 รายงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 3 ก.ค. 2562 ]177