องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.khokmailai.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 18 ก.ค. 2566 ]5
2 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]14
3 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 มี.ค. 2566 ]15
4 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2565) [ 11 ม.ค. 2566 ]20
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 20 เม.ย. 2565 ]131
6 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปี 2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]136
7 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]105
8 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 2564) [ 7 เม.ย. 2564 ]196
9 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 22 ธ.ค. 2563 ]205
10 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2563) [ 30 ก.ย. 2563 ]213
11 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (1ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562) [ 14 ก.พ. 2563 ]195
12 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 16 ธ.ค. 2562 ]211
13 รายงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 3 ก.ค. 2562 ]201