องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.khokmailai.go.th

 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 22 ก.ย. 2566 ]24
2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 [ 11 ต.ค. 2565 ]84
3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 6 ต.ค. 2564 ]242
4 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 15 ก.ย. 2563 ]247
5 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 6 ก.ย. 2562 ]243
6 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]216
7 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 [ 28 ก.ย. 2561 ]234