องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.khokmailai.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 19 ก.ย. 2566 ]2
2 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 6 ก.ย. 2566 ]3
3 รายงานการประชุมสภา อบต.โคกไม้ลาย สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 16 มิ.ย. 2566 ]8
4 ประกาศการกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และวันเริ่มประชุมฯ [ 27 ก.พ. 2566 ]22
5 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 [ 20 ก.พ. 2566 ]20
6 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 คร้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2565 [ 20 ก.พ. 2566 ]34
7 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เรื่องกำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 21 ธ.ค. 2565 ]9
8 รายงานการประชุมสภา ครั้งแรก ประจำปี 2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]38
9 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]36
10 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]37
11 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]35
12 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]34
13 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]9
14 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เรื่องกำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]8
15 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เรื่องกำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 10 มิ.ย. 2565 ]8
16 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เรื่องกำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 8 ก.พ. 2565 ]12
17 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 วันที่ 30 กันยายน 2564 [ 6 ต.ค. 2564 ]85
18 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 27 กันยายน 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]94
19 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 16 กันยายน 2564 [ 22 ก.ย. 2564 ]78
20 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 มิถุนายน 2564 [ 21 มิ.ย. 2564 ]76
21 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 8 มิถุนายน 2564 [ 15 มิ.ย. 2564 ]79
22 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]88
23 สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 [ 18 ธ.ค. 2563 ]199
24 สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 [ 28 ส.ค. 2563 ]195
25 สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 17 ส.ค. 2563 ]200
26 สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 [ 20 ก.ค. 2563 ]200
27 สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 [ 17 เม.ย. 2563 ]197
28 สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 [ 2 เม.ย. 2563 ]197
29 สมัยสามัญแรก ครั้งที่1 [ 14 ก.พ. 2563 ]200
30 รายงานการประชุมสภาฯสมันสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2561 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 [ 22 มี.ค. 2561 ]202
31 รายการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 [ 14 ก.พ. 2561 ]202
32 รายการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2561 [ 31 ต.ค. 2560 ]199