องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.khokmailai.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศการกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี 2567 และวันเริ่มประชุมสมัยสมัยแรก ประจำปี 2568 [ 29 ก.พ. 2567 ]18
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 [ 12 ก.พ. 2567 ]26
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 [ 12 ก.พ. 2567 ]14
4 ประกาศสภา อบต.โคกไม้ลาย เรื่อง กำหนดนัดประชุมสภา อบต. สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 31 มกราคม 2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]15
5 ประกาศสภา อบต.โคกไม้ลาย เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต. สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 26 มกราคม 2567 [ 26 ม.ค. 2567 ]14
6 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 19 ก.ย. 2566 ]29
7 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 6 ก.ย. 2566 ]35
8 รายงานการประชุมสภา อบต.โคกไม้ลาย สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 16 มิ.ย. 2566 ]28
9 ประกาศการกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และวันเริ่มประชุมฯ [ 27 ก.พ. 2566 ]52
10 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 [ 20 ก.พ. 2566 ]40
11 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 คร้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2565 [ 20 ก.พ. 2566 ]60
12 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เรื่องกำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 21 ธ.ค. 2565 ]29
13 รายงานการประชุมสภา ครั้งแรก ประจำปี 2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]80
14 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]72
15 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]67
16 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]80
17 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]66
18 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]29
19 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เรื่องกำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]27
20 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เรื่องกำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 10 มิ.ย. 2565 ]28
21 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เรื่องกำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 8 ก.พ. 2565 ]30
22 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 วันที่ 30 กันยายน 2564 [ 6 ต.ค. 2564 ]130
23 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 27 กันยายน 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]129
24 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 16 กันยายน 2564 [ 22 ก.ย. 2564 ]114
25 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 มิถุนายน 2564 [ 21 มิ.ย. 2564 ]90
26 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 8 มิถุนายน 2564 [ 15 มิ.ย. 2564 ]98
27 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]121
28 สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 [ 18 ธ.ค. 2563 ]233
29 สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 [ 28 ส.ค. 2563 ]231
30 สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 17 ส.ค. 2563 ]246
31 สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 [ 20 ก.ค. 2563 ]229
32 สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 [ 17 เม.ย. 2563 ]229
33 สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 [ 2 เม.ย. 2563 ]231
34 สมัยสามัญแรก ครั้งที่1 [ 14 ก.พ. 2563 ]234
35 รายงานการประชุมสภาฯสมันสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2561 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 [ 22 มี.ค. 2561 ]236
36 รายการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 [ 14 ก.พ. 2561 ]242
37 รายการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2561 [ 31 ต.ค. 2560 ]232