องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.khokmailai.go.th

 
 

 

 

คณะผู้บริหาร 
นายปราโมช  สิงหกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 0818996341
 


นางทองปอนด์  ศิริรักษ์
นายสมศักดิ์  ชาวเมือง

    รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คนที่ 1        

      รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คนที่ 2      

 
โทร 0656322919 โทร 084 7813232

   
นายสิรภพ  สิงหกุล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 086 8446847