องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.khokmailai.go.th
 
 
 


กำหนดการชำระภาษีประจำปี 2563


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

2020-03-13
2020-01-14
2019-10-01
2019-08-30
2019-07-12
2018-03-31
2018-02-19
2017-09-13
2017-08-29
2017-08-14