องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.khokmailai.go.th
 
 
 


3 สิงหาคม 2563 นายกปราโมช สิงหกุลและคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมโครงการสร้างเสริมเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางพระพุทธศาสนา เพื่อ ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ เนื่องในเทศกาลวันแม่ ประจำปี 2563


3 สิงหาคม 2563 นายกปราโมช สิงหกุลและคณะผู้บริหาร  ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมโครงการสร้างเสริมเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางพระพุทธศาสนา เพื่อ ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ เนื่องในเทศกาลวันแม่  ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมหอฉัน  วัดป่ามะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

2020-11-30
2020-11-23
2020-08-21
2020-08-05
2020-08-05
2020-03-13
2020-01-14
2019-10-01
2019-08-30
2019-07-12