องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.khokmailai.go.th
 
 
 


โครงการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งการบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า รัชกาลที่ 1-9


โครงการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งการบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า รัชกาลที่ 1-9 ในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ข้างวัดท้าวอู่ทอง จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย

2022-03-22
2022-02-10
2020-11-30
2020-11-23
2020-08-21
2020-08-05
2020-08-05
2020-03-13
2020-01-14
2019-10-01