องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.khokmailai.go.th

 
 

 

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย จัดกิจกรรม Big cleanings Day ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี


วันที่  19  พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย นำโดยนายปราโมช  สิงหกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างในสังกัดฯ และผู้นำหมู่บ้าน ได้จัดกิจกรรม Big cleanings Day  ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

2023-09-13
2023-06-30
2023-06-30
2023-05-31
2023-04-24
2023-04-03
2023-03-20
2023-03-01
2023-02-24
2023-02-24