องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.khokmailai.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย จัดกิจกรรม Big cleanings Day ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี


วันที่  19  พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย นำโดยนายปราโมช  สิงหกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างในสังกัดฯ และผู้นำหมู่บ้าน ได้จัดกิจกรรม Big cleanings Day  ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

2022-07-11
2022-03-22
2022-02-10
2021-11-18
2021-05-26
2021-04-21
2020-11-30
2020-11-23
2020-08-21
2020-08-05