องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.khokmailai.go.th

 
 

 

 

 


กิจกรรมเพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักเรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด


       เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย ร่วมกัน รพ.สต.โคกไม้ลาย และฝ่ายปกครองตำบลโคกไม้ลาย ในการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ได้ดำเนินกิจกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เพื่อขับเคลื่อนและบูรณาการการทำงานร่วมกันในระบบส่งเสริมสุขภาพและดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์ เพื่อลดอัตราการคลอดก่อนกำหนดของประเทศ

       โดยการจัดทำกิจกรรมเพื่อการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม เป็นประจำทุกเดือน

2024-06-04
2024-03-01
2024-02-29
2024-02-08
2024-01-19
2023-12-22
2023-10-26
2023-10-26
2023-09-25
2023-09-13