องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.khokmailai.go.th

 
 

 

 

 


สำรวจการจัดทำถังขยะเปียกของครัวเรือนในเขตพื้นที่ อบต.โคกไม้ลาย รายละเอียด : เมื่อวันที่ วันที่ 29 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย ได้ลงพื้นที่ สำรวจการจัดทำถังขยะเปียกของครัวเรือนในเขตพื้นท


2024-06-04
2024-03-01
2024-02-29
2024-02-08
2024-01-19
2023-12-22
2023-10-26
2023-10-26
2023-09-25
2023-09-13