องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.khokmailai.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือ : การแจ้งขุดดิน [ 1 มี.ค. 2566 ]5
2 การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 1 มี.ค. 2566 ]4
3 ขั้นตอนการขออนุญาต ก่อสร้าง-รื้อถอน-ต่อเติม-ดัดแปลง [ 5 ม.ค. 2566 ]9
4 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีป้าย และภาษีที่ดินละสิ่งปลูกสร้าง [ 20 เม.ย. 2565 ]74
5 มาตรการป้องกันการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา [ 1 ต.ค. 2564 ]54
6 ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ 1 ต.ค. 2564 ]54