องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.khokmailai.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี


แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ก.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ