องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.khokmailai.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565


แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565    เอกสารประกอบ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -พ.ศ. 2565
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1/2563)
    วันที่ลงข่าว
: 24 พ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ