องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.khokmailai.go.th

 
 

 

 

 


มตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดยาว ปีใหม่ 2567


รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการขับขี่ที่ปลอดภัย เน้น "ดื่มไม่ขับ"

2024-06-04
2024-03-01
2024-02-29
2024-02-08
2024-01-19
2023-12-22
2023-10-26
2023-10-26
2023-09-25
2023-09-13